svart gif
  TOX®- rundpunkt
Clinchning med skärmoment
Svetsning
Nitning
Skruvförband
Korrosion/Rost hos belagt material
ingen
ja
ja
ja
ja
Fognings- & hållfasthetsförändringar hos aluminium
ingen
ingen
ja
ingen
ingen
Dynamisk belastningsförmåga
optimal
dålig
mindre bra
mindre bra
mindre bra
Statisk belastning
         
     a) Skjuvdrag
bra
bra
mycket bra
mycket bra
mycket bra
     b) Urdrag
bra
bra
mycket bra
mycket bra
mycket bra
Metoder i kombination med limning
optimal
dålig, verktygs
-nedsmutsning
dålig
möjlig

möjlig

Kanter -grader - spån
ingen
mycket dålig, grader
ingen
ingen
kanter
Erforderliga tillsatsdelar
ingen
ingen
elektroder
nitar
skruvar, muttrar, gängor
Tillkommande arbetsmoment
inget
inget
inget
borrning, nitning
borrning, skruvning
Kostnad per förband
låg
låg
hög
mycket hög
mycket hög
Energiåtgång
låg
låg
hög
hög
hög
Investeringskostnad
låg
låg
hög
hög
hög
Arbetsplatsens miljövänlighet
mycket bra
mycket bra
dålig, svetsrök
bra
bra
Hanterbarhet
mycket enkel
enkel
enkel
dålig
enkel
Reproducerbar
mycket bra
dålig
nöjsam
bra
bra